Wszystkie produkty » Ochrona danych
0,00 0 Artykuł

Ochrona danych

Dane osobowe (zwane dalej "danymi") są przez nas przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości oraz oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 nr 1. rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej "GDPR"), "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które wykonuje się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej informujemy Państwa o komponentach osób trzecich, z których korzystamy w celu optymalizacji i podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

  1. Informacje o nas jako o stronie odpowiedzialnej
  2. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
  3. Informacje o przetwarzaniu danych

I. Informacje o nas jako o stronie odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Raumluft24 Klimatechnik GmbH

Nenndorfer Str. 58
30890 Barsinghausen
Niemcy

Telefon: +49 5105 8 47 46
E-mail: [email protected]

Osobą kontaktową w przypadku pytań dotyczących ochrony danych jest Pan Marc Krack.

II. prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych, opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane, które ich dotyczą, do informacji o przetwarzanych danych, do dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii danych (por. również art. 15 DSGVO);
  • skorygowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 DSGVO);
  • do natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 GDPR) lub alternatywnie, o ile dalsze przetwarzanie jest konieczne zgodnie z art. 17 ust. 3 GDPR, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR;
  • do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom/podmiotom przetwarzającym (por. również art. 20 GDPR);
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli są zdania, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez usługodawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 GDPR).

Ponadto usługodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez usługodawcę, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 DSGVO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niezależnie od powyższego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych zgodnie z art. 21 GDPR, o ile dane te są przetwarzane przez usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania i nie ma innych informacji poniżej na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwera

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera służą między innymi do zbierania informacji o rodzaju i wersji Państwa przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, stronie internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę (referrer URL), stronie (stronach) naszej strony internetowej, które Państwo odwiedzają, dacie i godzinie danego dostępu, jak również adresie IP połączenia internetowego, z którego odbywa się korzystanie z naszej strony internetowej.

Zebrane w ten sposób dane są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi o Państwu.

Przechowywanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na ulepszeniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

Dane zostaną ponownie usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie dla celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są zwolnione z obowiązku usunięcia w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Cookies

a) Pliki cookie sesji / sesyjne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania danych, które są umieszczane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystają. Te pliki cookie są wykorzystywane do indywidualnego przetwarzania pewnych informacji o Państwu, takich jak dane dotyczące Państwa przeglądarki lub lokalizacji czy też Państwa adres IP.

Dzięki takiemu przetwarzaniu nasza strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna, ponieważ przetwarzanie umożliwia np. odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b.) DSGVO, o ile te dane cookies są przetwarzane w celu zainicjowania umowy lub realizacji umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych nie służy do zainicjowania lub wykonania umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Gdy zamkną Państwo przeglądarkę internetową, te sesyjne pliki cookie są usuwane.

Proszę kliknąć na poniższy przycisk, aby dostosować i wyświetlić swoje aktualne ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej:
Państwa ustawienia plików cookie

b) Pliki cookie osób trzecich

W stosownych przypadkach z naszą stroną internetową wykorzystywane są również pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania takich cookies osób trzecich, znajdą Państwo w poniższych informacjach.

c) Opcja eliminacji

Mogą Państwo zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową. W każdej chwili mogą Państwo również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od konkretnej przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. W razie pytań proszę skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub obsługą. W przypadku tzw. plików cookie typu Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu poprzez ustawienia przeglądarki. Zamiast tego musi Pan zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Wymagane do tego kroki i środki zależą również od konkretnego odtwarzacza Flash, którego Państwo używają. W razie pytań proszę również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji Państwa odtwarzacza Flash albo skontaktować się z producentem lub wsparciem użytkownika.

Jeżeli jednak zapobiegną Państwo lub ograniczą instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Przetwarzanie umów

Dane przekazywane przez Państwa w celu korzystania z naszej oferty towarów i/lub usług są przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy i są w tym zakresie niezbędne. Zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe bez podania Państwa danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Usuwamy dane po całkowitym zrealizowaniu umowy, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy Państwa dane firmie transportowej, której zlecono dostawę towaru, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie danych jest konieczne do dostawy towaru lub do celów płatniczych.

Podstawą prawną do przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

W zakresie wysyłki współpracujemy z następującymi partnerami spedycyjnymi:

Spedition Ritter Logistik GmbH
Bayernstr. 46
30855 Langenhagen
Tel. 0511 963 96-0

Spedition Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG
Europastr. 1
31275 Lehrte
Tel. 05132 8580

GLS Germany GmbH & Co OHG
Centrum Dystrybucyjne 30
Koldinger Str. 1
30880 Laatzen / Rethen
Tel. 05102 6770

Logistyka (magazynowanie i uruchomienie) jest realizowana przez:

AW Logistics Service GmbH
Kirchenfelde 9
31157 Sarstedt
Tel. 015118019345

Dostawca usług płatniczych - raport kredytowy

Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze opcji płatności Klarna
Aby móc zaoferować Państwu opcje płatności Klarna, będziemy przekazywać Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące zamówień. Dzięki temu Klarna może ocenić, czy mogą Państwo skorzystać z oferowanych przez Klarna opcji płatności i dostosować je do Państwa potrzeb. Ogólne informacje o Klarnie znajdą Państwo na stronie: https://www.klarna.com/de/ . Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z polityką prywatności firmy Klarna, która znajduje się pod adresem https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy traktowane.

Funkcja konta klienta / rejestracji

Jeżeli za pośrednictwem naszej strony internetowej założą Państwo u nas konto klienta, będziemy gromadzić i przechowywać dane, które podali Państwo podczas rejestracji (np. Państwa nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przedumownych, realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby umożliwić Państwu przegląd Państwa poprzednich zamówień u nas lub aby móc zaoferować Państwu tzw. funkcję notatnika). Jednocześnie zapisujemy także Państwa adres IP oraz datę rejestracji wraz z porą dnia. Oczywiście, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskuje się Państwa zgodę na to przetwarzanie i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dane zebrane przez nas w tym procesie będą wykorzystane wyłącznie do udostępnienia konta klienta.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na to przetwarzanie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Jeżeli otwarcie konta klienta służy również środkom przedumownym lub wypełnieniu umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy, że poinformują nas Państwo o swoim odwołaniu.

Dane zebrane w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Jednak zgodnie z prawem podatkowym i handlowym musimy przestrzegać okresów przechowywania danych.

Prośby o kontakt / możliwość kontaktu

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do opracowania Państwa zapytania. Podanie danych jest konieczne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie - bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub w najlepszym przypadku tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko na Państwa zapytanie zostanie udzielona ostateczna odpowiedź i nie ma prawnych zobowiązań do zachowania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

YouTube

Utrzymujemy obecność online na YouTube, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz aby komunikować się z klientami/zainteresowanymi stronami. YouTube jest usługą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki córki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość, iż dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka dla użytkowników, ponieważ np. dostęp do danych użytkownika w późniejszym czasie może być trudniejszy. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkowników. Możliwość dostępu leży wyłącznie po stronie YouTube.

Politykę prywatności YouTube znajdą Państwo na stronie

https://policies.google.com/privacy

Facebook

Prowadzimy obecność firmy na platformie Facebook, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z zainteresowanymi stronami lub klientami.

Za tę platformę mediów społecznościowych odpowiadamy wspólnie z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Z inspektorem ochrony danych w Facebooku można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich zobowiązań w rozumieniu GDPR. Umowa ta, z której wynikają wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które odbywa się w wyniku i jest opisane poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, komunikacji, sprzedaży i reklamie naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w stosunku do operatora platformy. Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość, powiadamiając o tym operatora platformy zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO.

Gdy nasza obecność w Internecie jest wywoływana na platformie Facebook, dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE.

Te dane użytkowników są wykorzystywane do informacji statystycznych o korzystaniu z obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badania rynku i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. jest w stanie np. reklamować użytkowników w obrębie Facebooka i poza nim zgodnie z ich zainteresowaniami. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku w momencie połączenia, Facebook Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika.

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem Facebooka, dane osobowe, które przy tej okazji wprowadził, zostaną wykorzystane do opracowania zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, jeżeli na zapytanie użytkownika zostanie udzielona jednoznaczna odpowiedź i nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umów.

Facebook Ireland Ltd. może również ustawić pliki cookie w celu przetwarzania danych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Ustawienia w tym zakresie zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu Flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez odpowiednie ustawienia odtwarzacza Flash. Jeżeli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą mogły być w pełni wykorzystane.

Więcej szczegółów na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, sposobu ich wstrzymania oraz możliwości usunięcia danych przetwarzanych przez Facebook znajdą Państwo w Polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie wyklucza się, że przetwarzanie danych przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Facebook Inc. pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Link do mediów społecznościowych w formie graficznej lub tekstowej

Promujemy również obecność na wymienionych poniżej portalach społecznościowych na naszej stronie internetowej. Integracja odbywa się poprzez połączoną grafikę danej sieci. Wykorzystanie tej połączonej grafiki zapobiega automatycznemu nawiązywaniu połączenia z odpowiednim serwerem sieci społecznościowej, gdy wywoływana jest strona internetowa z reklamą mediów społecznościowych w celu wyświetlenia grafiki danej sieci. Dopiero po kliknięciu na odpowiednią grafikę użytkownik zostaje przekierowany do serwisu danej sieci społecznościowej.

Po przekazaniu użytkownika, informacje o nim są zbierane przez odpowiednią sieć. Nie można wykluczyć, że zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w USA.

Są to początkowo takie dane, jak adres IP, data, godzina i odwiedzana strona. Jeśli w tym czasie użytkownik jest zalogowany na swoim koncie użytkownika w danej sieci, operator sieci może przyporządkować zebrane informacje o konkretnej wizycie użytkownika do jego osobistego konta. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję za pomocą przycisku "Udostępnij" w danej sieci, informacja ta może zostać zapisana na osobistym koncie użytkownika i ewentualnie opublikowana. Jeżeli użytkownik chce, aby zebrane informacje nie zostały bezpośrednio przypisane do jego konta użytkownika, musi się wylogować przed kliknięciem na grafikę. Dodatkowo można odpowiednio skonfigurować odpowiednie konto użytkownika.

Następujące sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną poprzez linkowanie:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej "Google".

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google może skrócić adres IP w obrębie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyt na naszej stronie internetowej oraz czynności związanych z korzystaniem z niej. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz z korzystaniem z Internetu.

Google twierdzi, że nie łączy Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi. Ponadto, Google utrzymuje pod

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Na stronie internetowej znajdą Państwo również dalsze informacje na temat prawa ochrony danych, na przykład o możliwościach zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto Google oferuje

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Dodatek ten można zainstalować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych i oferuje on Państwu dalszą kontrolę nad danymi, które Google zbiera, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dodatek ten informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie przeszkadza to jednak w przekazywaniu informacji do nas lub do innych serwisów zajmujących się analizą stron internetowych. Oczywiście w niniejszej polityce prywatności mogą Państwo również dowiedzieć się, czy i z jakich innych usług analityki internetowej korzystamy.

YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z YouTube. To jest portal wideo firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, zwanej dalej "YouTube".

YouTube jest spółką-córką Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google".

Korzystamy z YouTube w połączeniu z funkcją "rozszerzonego trybu ochrony danych", aby móc pokazywać Państwu filmy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej. Według YouTube, funkcja "wzmocnionego trybu ochrony danych" oznacza, że dane opisane dokładniej poniżej są przekazywane do serwera YouTube tylko wtedy, gdy rzeczywiście uruchamiają Państwo film.

Bez tej "wzmocnionej ochrony danych", gdy tylko wywołają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na której osadzony jest film z YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerem YouTube w USA.

Połączenie to jest konieczne, aby móc wyświetlić odpowiednie wideo na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej. W tym celu YouTube co najmniej rejestruje i przetwarza Państwa adres IP, datę i godzinę oraz stronę internetową, którą Państwo odwiedzili. Ponadto tworzone jest połączenie z siecią reklamową "DoubleClick" firmy Google.

Jeżeli są Państwo jednocześnie zalogowani na YouTube, YouTube przypisze informacje o połączeniu do Państwa konta YouTube. Jeżeli chcą Państwo temu zapobiec, muszą Państwo albo wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej, albo dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube trwale zapisuje pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo powyżej w części "Pliki cookie".

Google udostępnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również Państwa praw i możliwości ochrony w tym zakresie w polityce prywatności dostępnej pod adresem

https://policies.google.com/privacy

informacje o ochronie danych osobowych dostępne na stronie internetowej.

Google AdWords z funkcją śledzenia konwersji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords oraz z tzw. śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google".

Do ukierunkowanej reklamy naszej oferty wykorzystujemy śledzenie konwersji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Jeżeli klikną Państwo na reklamę umieszczoną przez Google, stosowane przez nas śledzenie konwersji zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Te tak zwane cookies konwersyjne tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji Państwa osoby.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny i odwiedzą Państwo określoną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, że kliknęli Państwo na jedną z naszych reklam umieszczonych w Google i że następnie zostali Państwo przekierowani na naszą stronę.

Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do tworzenia dla nas statystyk dotyczących odwiedzin na naszej stronie internetowej. Ponadto otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę(y) oraz o stronach naszej witryny, które zostały następnie odwiedzone. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie są w stanie zidentyfikować Państwa w ten sposób.

Mogą Państwo również zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. Jednocześnie w każdej chwili mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. W razie pytań proszę skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną.

Ponadto Google oferuje również

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, a w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google Remarketing lub komponent "Similar Audiences" od Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub "podobnych grup docelowych". Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej "Google".

Korzystamy z tej funkcji, aby wyświetlać oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane reklamy na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w sieci reklamowej Google.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Aby umożliwić tę usługę reklamową, Google zapisuje plik cookie z sekwencją liczb na Państwa urządzeniu końcowym podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ten plik cookie zapisuje zarówno Państwa wizytę, jak i sposób korzystania z naszej strony internetowej w formie anonimowej. W procesie tym nie są jednak przekazywane żadne dane osobowe. Jeżeli następnie odwiedzą Państwo stronę internetową osoby trzeciej, która również korzysta z sieci reklamowej Google, mogą pojawić się reklamy, które odnoszą się do naszej strony internetowej lub naszych ofert na niej.

Aby trwale dezaktywować tę funkcję, Google oferuje następujące opcje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych poprzez

https://www.google.com/settings/ads/plugin

wtyczka do przeglądarki.

Podobnie, korzystanie z plików cookie od określonych dostawców, np. poprzez

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

lub

http://www.networkadvertising.org/choices/

zostać dezaktywowane poprzez opt-out.

Poprzez tzw. Marketing typu cross-device Google może również śledzić Państwa zachowania związane z użytkowaniem na wielu urządzeniach, dzięki czemu mogą być Państwu wyświetlane spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach, nawet jeżeli zmieniają Państwo urządzenia. Wymaga to jednak wyrażenia zgody na połączenie historii przeglądania z istniejącym kontem Google.

Google udostępnia dalsze informacje na temat remarketingu Google na stronie

https://www.google.com/privacy/ads/

an.

Uniwersalny znacznik strony internetowej Twittera

Ponadto na stronie internetowej stosujemy tzw. śledzenie konwersji za pomocą Twitter Pixel, narzędzia firmy Twitter Inc. Dzięki temu możemy statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej w celu jej optymalizacji. W przypadku śledzenia konwersji Twitter umieszcza na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, klikając na reklamę na Twitterze. Śledzenie konwersji służy do sporządzania statystyk, a nie do identyfikacji Państwa osoby. Chcemy jedynie wiedzieć, które reklamy lub interakcje z Twittera sprowadzają użytkowników na naszą stronę internetową. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html.

Piksel Twittera wykorzystujemy tylko za Państwa wyraźną zgodą, zgodnie z art. 6 (1) a) DS-GVO. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Ponadto na swoim osobistym koncie na Twitterze mogą Państwo dokonać ustawień dotyczących otrzymywania reklam: twitter.com/settings/personalization.

Mouseflow

Ta strona internetowa wykorzystuje Mouseflow, narzędzie do analizy sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, do rejestrowania losowo wybranych indywidualnych wizyt (wyłącznie z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstaje rejestr ruchów myszy i kliknięć, z zamiarem losowego odtworzenia poszczególnych wizyt na stronie i wyprowadzenia potencjalnych ulepszeń dla strony. Informacje te nie są danymi osobowymi i nie będą przekazywane dalej. Jeżeli nie życzą sobie Państwo nagrywania, mogą Państwo to wyłączyć na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow, korzystając z następującego linku: www.mouseflow.de/opt-out/.

Matelso

Nasza strona internetowa korzysta z usługi świadczonej przez Matelso GmbH, Stuttgart. Gdy dzwonią Państwo na numer przełączony dla nas przez Matelso, informacje o połączeniu są przekazywane do używanej przez nas usługi analizy internetowej (np. Google Analytics). Matelso odczytuje również pliki cookie ustawione przez naszą usługę analityczną lub inne parametry odwiedzanej przez Państwa strony internetowej, np. referrer, ścieżka dokumentu, zdalny agent użytkownika. Odpowiednie informacje są przetwarzane przez Matelso zgodnie z naszymi instrukcjami i przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.matelso.de/privacy.

Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak proszę pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

SendinBlue - Infomailings

Wysyłką Infomailingu zajmuje się dostawca usług wysyłkowych SendinBlue SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paryż, Francja. Z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostawcy usług wysyłkowych mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
SendinBlue jest używany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO oraz umowę o realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 p. 1 DSGVO.

SendinBlue to serwis, za pomocą którego można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania przesyłek informacyjnych, są przechowywane na serwerach SendinBlue. Serwery hostingowe, na których SendinBlue przetwarza i przechowuje bazy danych, znajdują się wyłącznie w Unii Europejskiej (Francja). SendinBlue zobowiązuje się nie przekazywać danych poza Unię Europejską.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby SendinBlue analizował Państwa dane, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link.

SendinBlue może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przypisywania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samemu do nich pisać lub przekazywać dane osobom trzecim.

Pomiar sukcesu/analiza danych

Za pomocą SendinBlue możemy analizować nasze kampanie newsletterowe i optymalizować je pod kątem Państwa życzeń. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość z newslettera została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy ustalić między innymi, które linki były szczególnie często klikane.

W tym celu nasze mailingi informacyjne zawierają tzw. "web beacon", czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu mailingu informacyjnego lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Państwa systemie, jak również Państwa adres IP i czas pobierania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i Państwa zachowań czytelniczych na podstawie miejsc ich pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być rzeczywiście przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym zamiarem, ani - w przypadku wykorzystania - zamiarem SendinBlue. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników, do optymalizacji procesu zamawiania w sklepie internetowym oraz do dostosowania naszych treści lub przesyłania innych treści do zainteresowań naszych użytkowników.

SendinBlue umożliwia nam również podział ("cluster") odbiorców mailingu na różne kategorie. W ten sposób można lepiej dostosować biuletyny do poszczególnych grup docelowych.

Szczegółowe informacje o funkcjach SendinBlue można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.sendinblue.com/about/.
Niestety nie jest możliwe oddzielne odwołanie pomiaru wydajności, w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję mailingową.

 

 

Klarna "CHECK-OUT

W celu realizacji płatności za zamówienia w naszym sklepie internetowym korzystamy z usługi płatniczej Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, zwanej dalej "Klarna".

W tym celu zintegrowaliśmy tzw. check-out z Klarna na stronie końcowej zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Podstawą prawną jest wypełnienie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Ponadto mamy uzasadniony interes w oferowaniu skutecznych i bezpiecznych opcji płatności, a więc kolejna podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Poprzez integrację Klarna Państwa przeglądarka internetowa ładuje stronę kasową z serwera Klarna. System operacyjny, z którego Państwo korzystają, typ i wersja Państwa przeglądarki internetowej, strona internetowa, z której zażądano wymeldowania, data i godzina żądania oraz adres IP są przekazywane do Klarna - nawet bez Państwa interakcji ze stroną wymeldowania.

Po zrealizowaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane wprowadzone przez Państwa w polach wprowadzania danych na stronie kasy zostaną przetworzone przez Klarna na własną odpowiedzialność w celu realizacji płatności.

W przypadku oferowanych metod płatności "PayPal" i "Przedpłata" przetwarzanie ogranicza się do przekazania nam lub PayPal danych dotyczących płatności bez Państwa dalszej zgody.

W przypadku oferowanych sposobów płatności "zakup na rachunek", "zakup na raty", "karta kredytowa", "polecenie zapłaty" lub "natychmiastowy przelew bankowy" Klarna przetwarza w szczególności następujące dane osobowe w celu realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej:

- Dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres IP itp.

- Informacje o realizacji zamówienia, takie jak rodzaj produktu, numer produktu, cena itp.

- Informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty debetowej i kredytowej (numer karty, data ważności i kod CCV), dane z faktury, numer konta itp.

W przypadku wyboru przez Państwa sposobu płatności "zakup na rachunek" lub "zakup na raty" Klarna gromadzi i wykorzystuje dane osobowe oraz informacje o Państwa dotychczasowych zachowaniach płatniczych, aby podjąć decyzję o przyznaniu Państwu żądanego sposobu płatności. Ponadto stosowane są wartości prawdopodobieństwa dla Państwa przyszłych zachowań płatniczych (tzw. scoring). Punktacja jest obliczana na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych.

Klarna zapewnia pod

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

dalsze informacje o opisanym powyżej przetwarzaniu danych oraz o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych.

pl_PLPolski
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy "
0