Wszystkie produkty » Polityka anulowania
0,00 0 Artykuł

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów 
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty,

- w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięła lub wzięła w posiadanie towary, jeżeli zamówili Państwo jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczone w sposób jednolity;

- w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówili Państwo kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać do nas (Raumluft24 Klimatechnik GmbH, Nenndorfer Str. 58, 30890 Barsinghausen, Telefonnr.: +49 5105 84746, E-Mail-Adresse: [email protected]) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od tej umowy. W tym celu mogą Państwo wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). Dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o Państwa rezygnacji z tej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam środek płatniczy, który został użyty przez Państwa przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni. Dni od dnia, w którym powiadomią nas Państwo o odstąpieniu od tej umowy. zwrócić lub przekazać towar. Termin jest dotrzymany, jeśli zwrócą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni Zgłoś się na

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung für paketversandfähige Waren. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung für nicht paketversandfähige Waren in Höhe von 15 – 95 EUR.

Muszą Państwo zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

Powody wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

- za dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
- w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
- na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
- na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostawie usunięto z nich plombę;
- za dostawę towarów, jeśli po dostawie ze względu na swój charakter zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;
- za dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.


Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, proszę wypełnić i odesłać ten formularz).

- An Raumluft24 Klimatechnik GmbH, Nenndorfer Str. 58, 30890 Barsinghausen, Adres e-mail: [email protected] :

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) zawartą przeze mnie/nas (*) umowę kupna następujących towarów (*)/.
  świadczenie następujących usług (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta (konsumentów)
- Adres konsumenta(ów)
- Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku zgłoszenia na papierze)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

pl_PLPolski
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy "
0