Alle producten » Annuleringsvoorwaarden
0,00 0 Artikel

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten 
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de datum,

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen als onderdeel van een uniforme bestelling heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, of de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, indien u verschillende goederen als onderdeel van een uniforme bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Raumluft24 Klimatechnik GmbH, Nenndorfer Str. 58, 30890 Barsinghausen, Telefonnr.: +49 5105 84746, E-Mail-Adresse: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een per post verstuurde brief of een e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Indien u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en ten laatste binnen 14 Dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang wat het eerste is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen terugzenden. Dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte brengt. om de goederen terug te geven of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen terugstuurt vóór de uiterste datum van 14 dagen Indienen

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung für paketversandfähige Waren. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung für nicht paketversandfähige Waren in Höhe von 15 – 95 EUR.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en waarvan de dagwaarde afhangt van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.


Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Een Raumluft24 Klimatechnik GmbH, Nenndorfer Str. 58, 30890 Barsinghausen, E-mail adres: [email protected] :

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

nl_NLNederlands
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen "
0